ข่าวประชาสัมพันธ์ 

         https://sites.google.com/a/sau.ac.th/scholarship2/prachasamphanth-ns-him-pi60


https://sites.google.com/a/sau.ac.th/scholarship2/khaw-pra-cha-samphanth-ns-chan-pi-thi-2-4-pi-kar-suksa-2559

https://sites.google.com/a/sau.ac.th/scholarship2/pra-cha-samphanth-ns-krx-pi59

ข่าวสารล่าสุด 


https://sites.google.com/a/sau.ac.th/scholarship2/khun-khu-chbab2-59
https://sites.google.com/a/sau.ac.th/scholarship2/pacchim-ni-thes-ns-59

https://sites.google.com/a/sau.ac.th/scholarship2/ray-chux-ns-sen-baeb-phakh
นศ.ที่ประสงค์ยื่นกู้กรอ.รายใหม่(นศ.รหัส59) 
สามารถเข้าระบบยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ 
และส่งแบบยืนยันการกู้ ได้ที่แผนกทุนฯ ตั้งแต่วันนี้ - 15 ต.ค.59
(เพื่อดำเนินการทำสัญญาต่อไป)http://www.studentloan.or.th/detail.php?ctid=917