ข่าวประชาสัมพันธ์ 

         https://sites.google.com/a/sau.ac.th/scholarship2/prachasamphanth-ns-him-pi60


https://sites.google.com/a/sau.ac.th/scholarship2/khaw-pra-cha-samphanth-ns-chan-pi-thi-2-4-pi-kar-suksa-2559

https://sites.google.com/a/sau.ac.th/scholarship2/pra-cha-samphanth-ns-krx-pi59

ข่าวสารล่าสุด 

https://sites.google.com/a/sau.ac.th/scholarship2/prakas-ray-chux-phu-di-siththi-kar-ku-pi60-ns-himhttp://www.studentloan.or.th/detail.php?ctid=917