แจ้งเปลี่ยนวันเซ็นแบบฯภาค 2/62 
💢💢จากเดิมวันที่ 11-20 ก.พ. 👉เป็นวันที่ 4-7 และ 15 ก.พ.
เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมนิติศาสตร์ชั้น 4
ตรวจสอบรายชื่อ https://drive.google.com/…/1ctpOyOKXX5g3rqnJTAtOqNJR2…/view…
📌หมายเหตุ :
วันที่ 4 คือนศ.ที่จองเซ็นแบบ วันอังคารที่ 4,11และ 18 ก.พ.
วันที่ 5 คือนศ.ที่จองเซ็นแบบ วันพุธที่ 5,12 และ19 ก.พ.
วันที่ 6 คือนศ.ที่จองเซ็นแบบ วันพฤหัสบดีที่ 6,13 ,20 ก.พ.
วันที่ 7 คือนศ.ที่จองเซ็นแบบ วันศุกร์ที่ 7 และ 14 ก.พ.
วันที่ 15 คือนศ.ที่จองเซ็นแบบ วันเสาร์ที่ 15 ก.พ.
💢💢 สำหรับนศ.ที่ไม่สามารถมาตามวันที่นศ.มีรายชื่อได้ สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนวัน ได้ที่ https://forms.gle/eRhy4CsZVxCZe9qm9
ภายในวันที่ 21 ม.ค. 63ค่ะ