คณะ
วันที่
เวลา

บริหารธุรกิจ

เสาร์ที่ 19 ก.พ. 54
9.30 - 12.00 น.
14.00 - 18.00 น.
วิศวกรรมศาสตร์
อาทิตย์ที่ 20 ก.พ. 54 
13.00 - 18.00 น.
วิศวกรรมศาสตร์

จันทร์ที่ 21 ก.พ. 54 
9.30 - 12.00 น.
ศิลปศาสตร์ฯ , นิติฯ
14.00 - 18.00 น.

แก้ไขเอกสาร

อาทิตย์ที่ 27 ก.พ. 54
9.30 - 12.00 น.
14.00 - 18.00 น.
                                     
ตัวอย่างการเข้าระบบ e-Studentloan