โครงการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2554

                  แผนกทุนการศึกษาได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554 และรับฟังการบรรยาย จาก คุณราเชนทร์ คชนิล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการเครือข่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษฯ เมือวันที่ 4 กันยายน 2554