ลำดับที่เซ็นแบบยืนยันค่าเทอม 1/53 สำหรับ นศ.กู้กยศ.รายเก่า (ชั้นปี2-4) วันที่ 19,20 มิ.ย. 53
นศ.ที่มีรายชื่อรอบ 1 ให้มาเซ็นแบบยืนยันฯ ตามกำหนดการ ดังนี้
วันที่
คณะ
เวลา
สถานที่

  เสาร์ที่ 19 มิ.ย. 53

  บริหารธุรกิจ 09.00 น.

ห้องประชุมชั้น 2 

อาคารพลกฤษฯ

  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
14.00 น.
  อาทิตย์ที่ 20 มิ.ย. 53
  วิศวกรรมศาสตร์
09.00 น.
  นิติศาสตร์
14.00 น.

หมายเหตุ : ให้นศ.จำลำดับที่ ในการเซ็นแบบฯ มาในวันดังกล่าวด้วย

นศ.ที่ยังไม่มีรายชื่อ(ในรอบ1) ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง (รอบ 2) ในวันที่ 24 มิ.ย. 53