ลำดับที่นศ.เก่าเซ็นแบบ 1/53 รอบ 2 สำหรับนศ.กู้กยศ.รายเก่า (ชั้นปี 2-4) 

    แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเซ็นแบบยืนยัน รอบ 2 จากวันที่ 26 - 27 มิ.ย. 53 เป็นวันอาทิตย์ที่ 27 มิ.ย. 53          

    เวลา 9.00 น.ทุกคณะวิชา  คลิ๊กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ (รอบ 2) 

   
สำหรับนศ.ที่ไม่ได้มาเซ็นแบบฯ รอบ 1 ให้มาเซ็นได้ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิ.ย. 53 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษฯ ให้นศ.จำลำดับที่ในการเซ็นแบบฯ มาในวันดังกล่าว  
          ด้วย  (นศ.ที่ยังไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่ห้องกองทุนฯ )