หมายเหตุ : 
สำหรับนศ.ที่ยื่นกู้รายใหม่ (ยังไม่เคยกู้) ให้นศ.ผ่อนชำระค่าเทอมตามปกติ จนกว่าจะได้สิทธิ์กองทุนฯ