แผนกทุนการศึกษา ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์กู้ ปีการศึกษา 2558 
สำหรับผู้กู้รายเก่า และวันยืนยันค่าเทอม ภาค1/58
ทั้งนี้ แผนกทุนฯจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง