ประกาศเลื่อนเวลาการเซ็นแบบยืนยันฯ นศ.กู้ต่อเนื่องรายใหม่ (รหัส 56)