ประชุมเซ็นแบบยืนยันค่าเทอมและค่าเล่าเรียน ภาค1/2555 
สำหรับผู้กู้รายเก่า (ชั้นปีที่2-4)

วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 55 เวลา 9.00 น. คณะศิลปศาสตร์ฯ และคณะนิติศาสตร์
                                    วันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 55       เวลา 9.00 น. คณะบริหารธุรกิจ
                                                                                    เวลา 13.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ให้นศ.ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ในการเซ็นเอกสารมาในวันที่ประชุมด้วย ตรวจสอบรายชื่อ