นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อแก้ไขเอกสารแบบยืนยันฯ 2/53 ภายในวันที่ 25 พ.ย. 53
             ด่วน ที่แผนกทุนฯ ตรวจสอบรายชื่อ  

 นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ คือนศ.ที่ไม่มาเซ็นแบบยืนยันฯ 2/53 ให้ติดต่อชำระค่าเทอมเอง 
             ที่แผนกการเงินโดยด่วน! ตรวจสอบรายชื่อ