ประชุมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ รอบเช้า-20220813_101629-Meeting Recording.mp4