นักศึกษาที่มีประวัติการกู้ กรอ. ตั้งแต่ปี 2549 ให้ติดต่อที่แผนกทุนการศึกษาโดยด่วนภายในวันที่ 15 พ.ค. 53