นศ.ที่มีนัดสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2557 
มหาวิทยาลัยขอเลื่อนนัดสัมภาษณ์ เป็นวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ตามเวลานัดเดิม