ประกาศงบกู้รายใหม่ ปี 2555 (เพิ่มเติม)
                นศ.ทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอยื่นกู้รายใหม่ ในปี 2555 ให้นศ.มาติดต่อแจ้งความประสงค์ที่กองทุนฯโดยด่วน! ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555

หมายเหตุ: สำหรับนศ.ที่จะยื่นกู้ นศ.ต้องเข้าระบบ e-Studentloan ในปี 2555 ไว้แล้วเท่านั้น