นศ.ที่ประสงค์ยื่นกู้กรอ.รายใหม่(นศ.รหัส59) 
สามารถเข้าระบบยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ 
และส่งแบบยืนยันการกู้ ได้ที่แผนกทุนฯ ตั้งแต่วันนี้ - 15 ต.ค.59
(เพื่อดำเนินการทำสัญญาต่อไป)