และนศ.กู้กยศ.รายเก่า ที่ประสงค์จะขอกู้ แต่ยังไม่ได้ส่งเล่มกู้ ให้นศ.ติดต่อแผนกทุน
ภายในวันที่ 21 มิ.ย.54