ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่

สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส55) และนักศึกษาเก่า ชั้นปีที่2- 4 ตรวจสอบรายชื่อ