ขณะนี้ทางธ.กรงุไทยฯ เริ่มทะยอยโอนเงินค่าครองชีพ ภาค1/55 เข้าบัญชีนศ.กรอ.ที่ยื่นความประสงค์ขอกู้รายเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เริ่มโอนเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 55 เดือนละ 2,200 บ. ย้อนหลังให้เป็นเวลา 5 เดือน รวมเป็นเงิน 11,000 บ. (สำหรับเดือนที่ 6 รายเดือนจะเข้าบัญชีอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 10 พ.ย. 55 )
หมายเหตุ : หากนศ.ท่านใดที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพในวันดังกล่าว   
                                               ให้นศ.รอตรวจสอบใหม่อีกครั้งหนึ่ง.