ลำดับที่เซ็นแบบยืนยันค่าเทอม 1/2553 กู้ต่อเนื่องรายใหม่ (นศ.ใหม่รหัส 53 เคยกู้มาแล้ว)
  วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2553 เวลา 9.00 น. คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ 

-------------------------------------ให้นศ.เตรียมปากกาน้ำเงิน และใบเสร็จมาด้วย----------------------------------