ลำดับที่เซ็นแบบยืนยันค่าเทอม 1/2553 กู้รายใหม่ (นศ. ใหม่รหัส 53)
  วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553 เวลา 9.00 น.คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ 
  
ให้นศ.เตรียมปากกา กับ ใบเสร็จมาด้วย