กำหนดวันเซ็นแบบยืนยันค่าลงทะเบียนเรียนและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2553 สำหรับ นศ.กู้กยศ. (รายเก่า)
 ชั้นปีที่ 2-4
         รอบที่ 1 ประกาศรายชื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553


วันที่
คณะ
เวลา

  เสาร์ที่ 19 มิ.ย. 53

  บริหารธุรกิจ (ทุกชั้นปี) 09.00 น.
  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (ทุกชั้นปี)
14.00 น.
  อาทิตย์ที่ 20 มิ.ย. 53
  วิศวกรรมศาสตร์ ;(ทุกชั้นปี)
09.00 น.
  นิติศาสตร์ (ทุกชั้นปี)
14.00 น.

 รอบที่ 2 ประกาศรายชื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553
วันที่
คณะ
เวลา

  เสาร์ที่ 26 มิ.ย. 53

  บริหารธุรกิจ (ทุกชั้นปี) 09.00 น.
  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (ทุกชั้นปี)
14.00 น.
  อาทิตย์ที่ 27 มิ.ย. 53
  วิศวกรรมศาสตร์ ;(ทุกชั้นปี)
09.00 น.
  นิติศาสตร์ (ทุกชั้นปี)
14.00 น.

หมายเหตุ : รายชื่อที่ประกาศที่บอร์ดกองทุนขณะนี้เป็นรายชื่อนศ.ที่ผ่านเกณฑ์การกู้
ในปีการศึกษา 2553 เท่านั้น
ยังไม่ใช้รายชื่อเซ็นแบบยืนยันค่าเทอม 1/53