ประชุมชี้แจงขั้นตอนการกู้ 66 ผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา