บันทึกการประชุม 

ขั้นตอนยื่นกู้67 (ผู้กู้ใหม่ฯ)

บันทึกการประชุมชี้แจงขั้นตอนการกู้ยืมเงินฯ 

สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา และนศ.เก่าม.อ.อ. (ปี2-4) ขอกู้ยืมครั้งแรก