ประกาศผู้มีสิทธิ์กู้ 53 นศ.ใหม่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประจำปีการศึกษา 2553

สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ (นักศึกษาใหม่ รหัส 53 รอบ 1)


                    ทั้งนี้ ให้นักศึกษาใหม่ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกฯ คอยติดตามประกาศข่าวสารการประชุมเพื่อทำสัญญากู้ยืมกองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2553 จากเว๊ปไซด์ของแผนกทุนการศึกษา อีกครั้งหนึ่ง


คลิ๊กเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2553