ประชุมผู้ปกครอง และเซ็นสัญญาฯ 53

 กำหนดวันประชุมผู้ปกครองและเซ็นค้ำประกันสัญญาฯ พร้อมส่งสัญญากู้ยืม/เอกสารประกอบสัญญาฯ และเซ็นแบบยืนยันฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณฯ 

ประชุมผู้ปกครองและเซ็นค้ำประกันสัญญาพร้อมส่งสัญญา วันอาทิตย์ที่ 30 พ.ค. 53


กู้รายใหม่ (รหัส 53 และ ผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่2-4) เวลา 9.00 น.


กู้ต่อเนื่องรายใหม่ (รหัส 53 เคยกู้มาแล้ว) เวลา 13.00 น.


 กำหนดวันเซ็นแบบยืนยันค่าเทอมฯ ภาค 1/53 วันอาทิตย์ที่ 6 มิ.ย. 53


กู้รายใหม่ (รหัส 53 และ ผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่2-4) เวลา 9.00 น.


กู้ต่อเนื่องรายใหม่ (รหัส 53 เคยกู้มาแล้ว) เวลา 13.00 น.

ทั้งนี้ให้นศ.ดูลำดับที่ในการเซ็นแบบฯ บนเว๊ปไซต์ในวันที่ 4 มิ.ย. 53