เซ็นแบบฯ 153 นศ.เก่า 

ลำดับที่เซ็นแบบยืนยันค่าเทอม 1/53 สำหรับ นศ.กู้กยศ.รายเก่า (ชั้นปี2-4) วันที่ 19,20 มิ.ย. 53

นศ.ที่มีรายชื่อรอบ 1 ให้มาเซ็นแบบยืนยันฯ ตามกำหนดการ ดังนี้

หมายเหตุ : ให้นศ.จำลำดับที่ ในการเซ็นแบบฯ มาในวันดังกล่าวด้วย


นศ.ที่ยังไม่มีรายชื่อ(ในรอบ1) ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง (รอบ 2) ในวันที่ 24 มิ.ย. 53

                                                                

คลิ๊กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ (รอบ 1)

ลำดับที่นศ.เก่าเซ็นแบบ 1/53 รอบ 2 สำหรับนศ.กู้กยศ.รายเก่า (ชั้นปี 2-4) 

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเซ็นแบบยืนยัน รอบ 2 จากวันที่ 26 - 27 มิ.ย. 53 เป็นวันอาทิตย์ที่ 27 มิ.ย. 53          

 เวลา 9.00 น.ทุกคณะวิชา  คลิ๊กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ (รอบ 2) 

   

สำหรับนศ.ที่ไม่ได้มาเซ็นแบบฯ รอบ 1 ให้มาเซ็นได้ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิ.ย. 53 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษฯ ให้นศ.จำลำดับที่ในการเซ็นแบบฯ มาในวันดังกล่าว  

          ด้วย  (นศ.ที่ยังไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่ห้องกองทุนฯ )