รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ 54 ผู้กู้รายเก่า

 คลิ๊กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ นศ.กู้กยศ.รายเก่า ผ่านเกณฑ์การกู้ รอบ 2 


 และนศ.กู้กยศ.รายเก่า ที่ประสงค์จะขอกู้ แต่ยังไม่ได้ส่งเล่มกู้ ให้นศ.ติดต่อแผนกทุน

ภายในวันที่ 21 มิ.ย.54