ประกาศเรื่องงบประมาณ ปี55 กู้รายเก่า เพิ่มเติม

     ประกาศเกี่ยวกับงบประมาณกู้รายเก่า ปี 2555 (เพิ่มเติม)

               ขณะนี้กองทุนฯ ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับกู้รายเก่า (เพิ่มเติม) และนศ.ที่ขอกู้เกินหลักสูตรฯ มายัง มออ.แล้ว ดังนั้น ให้นศ.ที่รองบประมาณกู้รายเก่าทุกคน เข้าไปยืนยันยอดเงินค่าเทอมภาค 1/55 ผ่านระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2555


กำหนดวันเซ็นแบบยืนยัน 1/55 (รอบเพิ่มเติม)

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณฯ


หมายเหตุ : นศ.ท่านใดไม่เข้าไปยืนยันยอดค่าเทอมตามวันเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถเซ็นแบบได้ และให้นศ.ตรวจสอบรายชื่อในการเซ็นแบบฯ ได้ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555


ขั้นตอนการยืนยันยอดเงินค่าเล่าเรียนผ่านระบบ e-Studentloan