ประชุมรับฟังขั้นตอน การเข้าระบบ155

สำหรับนศ.กองทุนฯที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 1.75 ให้ติดต่อแผนกทุนโดยด่วน ภายในวันที่ 29 มิ.ย.55