รายชื่อเซ็นแบบฯ 155 ผู้กู้เก่า

ประชุมเซ็นแบบยืนยันค่าเทอมและค่าเล่าเรียน ภาค1/2555 

สำหรับผู้กู้รายเก่า (ชั้นปีที่2-4)


 วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 55 เวลา 9.00 น. คณะศิลปศาสตร์ฯ และคณะนิติศาสตร์

                                    วันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 55       เวลา 9.00 น. คณะบริหารธุรกิจ

                                                                                    เวลา 13.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์


ให้นศ.ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ในการเซ็นเอกสารมาในวันที่ประชุมด้วย ตรวจสอบรายชื่อ