เลื่อนประกาศ รายชื่อได้สิทธิ์ ปี58 ผู้กู้รายเก่า

แผนกทุนการศึกษา ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์กู้ ปีการศึกษา 2558 

สำหรับผู้กู้รายเก่า และวันยืนยันค่าเทอม ภาค1/58

ทั้งนี้ แผนกทุนฯจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง