ประชุมชี้แจงการทำสัญญา ปีการศึกษา 2565

ประชุมชี้แจงการทำสัญญา ปีการศึกษา 2565 13 ส.ค. 65.mp4

บันทึกการประชุมชี้แจงการทำสัญญา ปีการศึกษา 2565 (13 สิงหาคม 2565)